Risvollens Historie

Opprinnelig het Risvollen Villa Sole. Advokat Carsten Bjerke bygde huset i sveitserstil i 1897 og solgte eiendommen til Dr. Ernst Hassel i 1901. Etter unionsskiftet i 1905 bodde statsminister Sigurd Ibsen, Henrik Ibsens eneste sønn, sammen med sin hustru Bergliot Bjørnson, datter av Bjørnstjerne Bjørnson, i villaen i en årrekke.

Sigurd Ibsen var glad i å skrive og for å få arbeidsro bygde han en dikterstue, som fremdeles ligger nede i hagen, i dag omtalt som Veslevollen.

Etter at Sigurd Ibsen reiste fra Villa Sole, var eiendommen i en tid eid av Einar Bjørnson og gikk siden gjennom flere hender, inntil den i 1934 havnet hos familien Asplin. I denne perioden ble huset ombygd til den klassiske stilen det nå har. Tidlig på 1970 tallet bygget familien et moderne hjem nord på tomten og Villa Sole ble solgt til kommandittselskapet Risvollen.

Dette selskapet som var lokalt forankret, hadde som mål å etablere et botilbud for eldre mennesker i bydelen. I januar 1975 ble boligpaviljongene og hovedhuset tatt i bruk under navnet Risvollen. Fra samme tid har det vært drevet selskapsvirksomhet i hovedhuset. Botilbudet på Risvollen kan se tilbake på mer enn 30 års kontinuerlig drift på stedet.

I dag eies Risvollen av Pål Georg Gundersen og driftes av Merkantilbygg. Merkantilbygg ønsker å fortsette driften av Risvollen som et bosenter for eldre og ta vare på byggets historie.

Heyerdahls vei 3, 1939

Bergliot Ibsen, 1920