Omsorg med et smil

Våre ansatte brenner for omsorg. Vi jobber kontinuerlig med å finne nye løsninger som kan gjøre hverdagen til våre beboere enklere.

Kvalifiserte ansatte

Vi ansetter medarbeidere med relevant kompetanse innen helse og omsorg. Her møter du kvalifiserte og vennlige ansatte.

Et varmt miljø

Vi lytter til våre leietakere og deres pårørende for et optimalt alternativ på Risvollen.

Et profesjonelt og innbydende hjem

Vi ansetter medarbeidere med relevant kompetanse innen helse og omsorg. Men viktigst av alt er de ansattes motivasjon til å utøve service og omsorg for våre beboere. Vi brenner for eldreomsorg.

Julie Isaksen

Julie Isaksen

Daglig leder

Julie Isaksen har ansvar for den daglige driften av Risvollen. I tillegg til en sykepleierutdanning ved Lovisenberg diakonale høyskole, har hun 15 års erfaring innenfor både kommunal og privat eldreomsorg.

Les mer..

Julies hjertesak er eldreomsorg. Ved Risvollen har Julie i samarbeid med Merkantilbygg AS utformet et fullservicekonsept. Hun er opptatt av å møte beboernes individuelle behov,  og å legge til rette for valgfrihet. Ved siden av å være  daglig leder, bruker Julie sin sykepleierkompetanse i møte med de eldre.

Grethe Løkken

Grethe Løkken

Helsefagarbeider

Grethe har jobbet på Risvollen i 19 år, og kjenner derfor stedet ut og inn. De siste fire årene har Grethe vært ansatt som driftsleder på huset. Fra nå av skal hun bruke sine gode ressurser ute hos beboerne her på Risvollen.

Les mer..

Grethe har høy kompetanse og lang erfaring innen eldreomsorg. Hun er omgjengelig, svært løsningsorientert og opptatt av å vise omsorg og trygghet. Hver dag deltar hun på sosiale og kulturelle aktiviteter i Risvollens storstue.

Lena Bastiansen

Lena Bastiansen

Helsefagarbeider

Lena er utdannet hjelpepleier med videreutdannelse i psykiatri. Hun har vært fagutdannet siden 1986 og har jobbet innenfor helse i alle år, blant annet i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Les mer..

Lena har lang erfaring med mennesker, og har de siste fire årene arbeidet som assisterende driftsleder. Hun har også ansvar for kulturelle aktiviteter ved Risvollen. Musikk og kultur spiller en viktig rolle i Lenas liv. Hun har tidligere hatt sitt eget verksted, der hun arbeidet med skulpturer og glasskunst.  Lena er opptatt av helhetlig tenking rundt trygghet i alderdommen. Hun er tilgjengelig om du har behov for tilretteleggelse i hverdagen, eller ved akutte behov og sykdom.