Risvollens private eldreboliger er et unikt omsorgstilbud i Oslo for eldre som verdsetter sin uavhengighet, men som samtidig trenger hjelp med daglige aktiviteter. Vi har nyrenoverte leiligheter med solrike terrasser for både kort- og langtidsleie.

Pleie og omsorg

Med hovedfokus på omsorg og trygghet, dedikerte ansatte og et stort aktivitetstilbud kan vi tilby de eldre, som verdsetter sin uavhengighet, et varmt og flott sted å både bo og leve.

Våre ansatte er til stede også for de pårørende. Det betyr at vi bistår i å løse alt fra større praktiske gjøremål, til små og store hverdagsutfordringer. Vi ønsker kun det beste for deres kjære.

Risvollen

SOSIALISERING I HOVEDHUSET

DAGLIGE AKTIVITETER

MODERNE LEILIGHETER

Vi tilbyr korttidsleie

Når noe er ukjent har vi full forståelse for at noen ønsker en prøveperiode. Ved Risvollen ønsker vi å legge til rette slik at du både kan bo og benytte deg av fasilitetene for en kort periode, for deretter å bestemme deg om dette er riktig for deg

Korttidsleie kan også benyttes av de som kun trenger et sted for å jobbe med egen rehabilitering, eller av pårørende som enten er på besøk eller har et ønske om å være med sine kjære i en innkjøringsperiode.