Årlige turer til Geilo

Avtaler om årlige turer til flotte Geilo er under opprettelse. Geilo er nydelig hele året.

Kontakt oss for mer informasjon.